دریافت تندیس سیب سلامت

شایان ذکر است تندیس سیب سلامت یکی از نشان های معتبر در حوزه سلامت وایمنی غذایی می باشد که هر ساله از سوی وزارت بهداشت و درمان به فرآورده های غذایی و آشامیدنی ایمن و سالم که الگوی سلامت و ایمنی موضوع آیین نامه اعطاء نشان را رعایت کرده اند اعطا می شود
شرکت صنابع غذایی مهرآرا در سال 1390 موفق به دریافت تندیس سیب سلامت گردید.


سخن روز
شادی و خوشبختی را هدف اصلی زندگی تان قرار دهید و کلیه فعالیت هایتان را بر اساس این هدف سازمان دهی کنید
ساعت