انجمن صنفی کارفرمایان صنایع غذایی خوانسار

انجمن صنفی کارفرمایان صنایع غذایی خوانسار از تاریخ هفتم دیماه ۹۲ با مجوز رسمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی فعالیت خود را آغاز کرد.

  این تشکل در اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه انجمن‌های صنفی وکانونهای مربوط و همچنین به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می باشد، تشکیل شده است

در اولین جلسه هیت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع غذایی خوانسار، آقایان علیرضا قیصری، مسعود اسدی و نعمت الله عصاری به ترتیب در سمت رییس هیئت مدیره، نایب رییس و خزانه دار و آقایان مجتبی جواهری و سید فتاح کسایی نیز به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

  همچنین آقایان حجت الله میرشفیعی و احمد بهارلویی به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره، جواد قیصری به عنوان بازرس اصلی و مجید رجبی خوانساری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند
.
.

سخن روز
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد ، دلیلش آن است که شما هم چیز زیادی از او نخواسته اید
ساعت